پاک کردن لکه بستنی از فرش ماشینی

137
لکه بستنی از جمله لکه هایی است که در تابستان بیشتر مشاهده میشود.
ariamehrcarpet
ariamehrcarpet 0 دنبال کننده