• 136

    مناطق آمایشی آزمون دکتری وزارت بهداشت

    مرکز سنجش پزشکی دانشگاه های علوم را به 10 منطقه تقسیم کرده است و لیست مناطق آمایشی دکتری علوم پزشکی را از طریق سایت خود به نشانی sanjeshp.ir منتشر می کند .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی