• 229

    مصاحبه با حسام منظور در تئاتر او

    حسام منظور: تا آخرین ذره وجودم برای کارگری که پول بلیت نمایش من را می دهد جوون می کَنَم/زشت است سیاستمداران ما تئاتر نمی بینند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی