داغترین‌ها: #انتخابات

بنا به قول ابن تيميه تعداد زيادی از صحابه بغض اميرالمومنين عليه السلام را در دل داشتند

150
بنا به قول ابن تيميه تعداد زيادی از صحابه بغض اميرالمومنين عليه السلام را در دل داشتند
10 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده