آيا ميشه برای نمازهای مستحبی اذان و اقامه گفت ؟

112
آيا ميشه برای نمازهای مستحبی اذان و اقامه گفت ؟
7 ماه پیش
velayat.1986
velayat.1986 0 دنبال کننده