• 98

    سوالات داوران در جلسه دفاع پایان نامه (مهرداد حمصیان)

    ر بسیاری از جلسات دفاع دیده می‌شود که دانشجویان با استفاده از امکانات نمایشی نرم‌افزارهایی مثل پاورپوینت به ارائه بخش‌هایی از پایان‌نامه می‌پردازند که دقیقاً به همان ترتیبی است که در متن پایان‌نامه آمده است. اگرچه استفاده از پاورپوینت و ابزارهای نمایشی مشابه بر جذابیت ارائه می‌افزاید، هیچ الزامی وجود ندارد که دانشجو اسلایدها را یکی پس از دیگری به ترتیب پایان‌نامه و فصل‌های آن نمایش دهد،

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی