• وقتی هیچ جایی نیست و نداریم که بریم

    دیدین وقتی میاین بیرون جز تو خیابونا تابیدن کاری نیس انجام بدین؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی