• 143

    شکایت DmReaCtor IR

    سلام. همانطور که تو ویدیو مشاهده میکنید ما در شهر بودیم که دیدیم چند نفر دارن به همدیگه شلیک میکنن.رفتیم جلو تا اینکه پلیس رسید. ازپلیس اجازه شلیک گرفتیم و اجازه ندادن پس تیر نزدیم. برگشتیم به میدان شهر و دو ماشین که در ویدیو مشاهده میکنید بدون هیچ دلیلی شروع به تیر زدن کردند و منم جهت ترسوندن و دفاع از خود چند تیر زدم که بهشون نخورد. درخواست مجازات دارم!

    19 شهریور 1398 بازی
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی