ویدئو مراحل تولید ساندویچ پانل

2
ساندویچ پانل با استفاده از دستگاهها و تجهیزات مخصوصی تولید می شود و براساس استانداردهای مشخصی صورت میگیرد.تولید این مصالح پیش ساخته مراحل مختلفی دارد که بایستی با دقت فراوان انجام شود.برای اگاهی یافتن از مراحل مختلف تولید ساندویچ پانل شما عزیزان می توانید این ویدئو را مشاهده فرمایید.
https://sandwich-panelmammut.com/