مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج مرتضی سلمان طرقی

293
مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج مرتضی سلمان طرقی
فرمانده محور عملیات لشکر 10 سیدالشهدا (ع)
ولادت: 6 تیر ماه 1335 (نارمک - تهران)
شهادت: 7 اسفند ماه 1362 (جزیره مجنون - بصره - عراق)
آرامگاه: قطعه 24، ردیف 75، شماره 25 (بهشت زهرا (س) تهران)