• 52

    محمدرضا شاه پهلوی و ملکه ثریا بازدید آلمان غربی

    شاه ایران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی