• 68

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید اسپانیا بدعوت ژنرال فرانکو

    مادرید و وین

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی