• طرح درس بر اساس برنامه درسی ملی

    طرح درس بر اساس برنامه درسی ملی درس دریاهای ایران اجتماعی پایه ششم ابتدایی به صورت کامل و دقیق و در قالب ورد و قابل ویراش در ۳۳ صفحه https://arakedu1.ir/downloads/category/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی