امیرآبادی: ۱۴۰۰، رئیسی بیاید، مشکلات حل است

364
احمدامیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه دستخط حضور یافت.