چتربازی سقوط آزاد آیدین زواره ای در فرودگاه رامسر

502
چتربازی سقوط آزاد تفریحی به معنای بیرون پریدن فرد کاملا بی تجربه از هواپیما به همراه مربی حرفه است. انجام این نوع چتربازی سقوط آزاد برای تفریح در بیشتر کشور ها از جمله ایران بسیار مرسوم است. در این ویدئو آیدین زواره ای برای اولین بار در رامسر از هواپیما در ارتفاع 13.000 فیتی به همراه مربی خود استاد مهدی نقدی پری را می بینید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چتربازی و سقوط آزاد تندم اینستاگرام و وبسایت استاد را مشاهده فرمایید:
اینستاگرام @mehdi_naghdipari
وبسایت www.mehdinaghdipari.com