• 93

    خرید خودرو در ترکیه

    برای انتقال سند خودرو‌در در ترکیه بعد از انتخاب خودرو‌و‌توافق با مراجعه به نوتر ابتدا مراحل انقال سند را با حضور مترجم صاحب امضا انجام داده و‌پس از آن در صورت نیاز به تعویض پلاک به پلیس ترافیک مراجعه می کنید. گلوبال کادرو برای خرید خودرو از طریق بخش گلوبال کادرو بیزنس وجهت انجام امور ترجمه رسمی از طریق بخش مشاوره خدمات ارائه می کند. راههای ارتباط با ما

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی