• 162

    کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 3 )

    کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من (3) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com https://www.nooreomid.net ================= بازگشت به ایران: چند ماه پس از بازگشت دوباره ام به ایران ازدواج کردم آنهم با جیب خالی و بیکار و بی خانه. سال 60 بحرانی ترین سال تاریخ معاصر ایران بود و کمترین احساس امنیت وجود نداشت و همه به خارج از کشور می گریختند. بدون کمترین تشریفات و مراسمی عقد کردیم.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی