• 67

    محمدرضاشاه پهلوی استقبال رئیس جمهور ونزوئلا 1977 تهران

    تهران 1355

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی