گزارش سیمای خاوران از خانیک اردیبهشت1386

670
khanik
khanik 0 دنبال‌ کننده
فیلمبرداری از بافت تاریخی روستای خانیک
مصاحبه با رییس شورای اسلامی
khanik
khanik 0 دنبال کننده