خواص لوله پلی اتیلنی

3
انعطاف پذیری لوله پلی اتیلنی خم شدن آن را آسان می کند و مهندسی می تواند با تغییر جهت لوله پلی اتیلنی مانع را دور بزند که می تواند میزان اتصالات پلی اتیلن را کاهش دهد و هزینه نصب را در بسیاری از موارد کاهش دهد.