• 86

    واکسن ایرانی کرونا 2

    رئیس انستیتو پاستور توضیحاتی را درباره واکسن کرونا عنوان کرد. رئیس انستیتو پاستور: واکسن ایرانی کرونا مرحله آزمایش حیوانی را رد کرد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی