• 738

    توجیه نوبخت از چند برابر شدن عوارض خروج از کشور

    سخنگوی دولت گفت: افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور، «مشارکت عمومی» در توسعه زیرساخت های گردشگری است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی