• 100

    روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ملت است

    روحانی: روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ملت ایران شکست مفتضحانه آمریکا و است.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی