جلسه 67 فیزیک یازدهم - توزیع بار الکتریکی در رسانا 3 - مدرس محمد پوررضا

225
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "توزیع بار الکتریکی در رسانا 3" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده