چرا همیشه با احساسات شما بازی می شود؟ چرا آدمها واقعیت شما را تغییر می دهند؟ - فرافکر

353
واقعیت شما چیست؟ خود واقعی شما چگونه است؟
آیا کسی هست که به خاطر از دست ندادنش، واقعیت خود را تغییر داده باشید؟

چرا همیشه با احساساتم بازی می شود؟
یک تیپ خاص از افراد وجود دارند که می توانند روی ما تأثیرگذار باشند. طوری که هیچ کس دیگری نمی تواند.
ما در نگاه اول می گوییم که آنها رگ خواب ما را بلدند.
ولی اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، می فهمیم که آنها باعث می شوند احساس حماقت کنیم.

آنها آدمهایی هستند که دنیای ما را تغییر می دهند. آنها از آسیب پذیری های خودمان دربرابر ما استفاده می کنند!
این ها همان افرادی هستند که با احساسات ما بازی می کنند!
آنها نمی توانند با واقعیت خودشان کنار بیایند و برای همین نمی خواهند که بقیه هم واقعیت خودشان را ببینند.
آنها دوست دارند که دیگران را تغییر دهند. چون آنها از واقعیت خودشان می ترسند و درد می کشند.
ما در روابط مسموم باقی می مانیم. چون ما هم می ترسیم و درد می کشیم.

ولی استحقاق شما خیلی بیشتر از این هاست. شایستگی شما بیش از این است که با چنین کسی باشید.
کسی که چون نمیتواند با واقعیت خودش روبرو شود، می خواهد واقعیت شما را هم تغییر دهد.

به آنها این فرصت را بدهید که تنها بمانند. این طوری فرصت می یابند که شیوه ی عشق ورزیدن و ارتباط موثر را یاد بگیرند.
سوء استفاده از آدم ها راحت است و آزاردهنده نبودن سخت. پس کار سخت را انجام بده!
http://farafekr.com/do-not-abuse-people/
1 سال پیش
farafekr
farafekr 0 دنبال کننده