• 804

    مهندسی نرم افزار - جلسه نهم - قسمت دوم

    آموزش اصول مهندسی نرم افزار توسط مهندس مرتضی قاسمی - جلسه نهم قسمت دوم دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی