بارش ماهی از آسمان !

2,348
بارش ماهی در جاده‌ی پارک جنگلی گلپایگان !

ظاهرا یک کامیون ماهی در این جاده واژگون شده و این موضوع سبب شایعه هایی درباره بارش ماهی از آسمان در اصفهان شده است.
4 سال پیش