• 2,164

    بارش ماهی از آسمان !

    بارش ماهی در جاده‌ی پارک جنگلی گلپایگان ! ظاهرا یک کامیون ماهی در این جاده واژگون شده و این موضوع سبب شایعه هایی درباره بارش ماهی از آسمان در اصفهان شده است.


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی