• 369

    تصاویر نادر از درون زندان داعشی‌ها در «سوریه»

    این تصاویر مربوط به داعشی‌های اسیرشده در زندانی در سوریه است که شرایط آن‌ها را در این زندان‌ها نشان می‌دهد.

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی