• 429

    آموزش ریاضی هشتم فصل هشتم

    در این ویدئو به مبحث دسته بندی داده ها که بخش اول از فصل هشتم ریاضی هشتم است پرداخته شده، برای مشاهده بخش های بعدی که شامل میانگین داده ها،احتمال یا اندازه گیری شانس،بررسی حالت های ممکن و... به لینک زیر مراجعه کنید: http://beyamooz.com/riyazi8 وب سایت ما: beyamooz.com تلگرام:@ba1clickbeyamooz

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی