اجرای آهنگ پرنده با کیبورد

1,105
آهنگ پرنده از شاهکارهای استاد بابک بیات
باصدای مانی رهنما
اجرا توسط آرش اکبری سلکی