طرح توجيهی تولید گلاب و انواع عرقیات معطر با ظرفیت تولید ۲۰۰ تن