• 54

    اعمالی که حضرت خضر عليه السلام در کنار حضرت موسی عليه السلام انجام دادند چه توجيهی دارد ؟

    اعمالی که حضرت خضر عليه السلام در کنار حضرت موسی عليه السلام انجام دادند چه توجيهی دارد ؟

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی