تخلیه ساکنان ایالت لوئیزیانا به علت نزدیک شدن طوفان "دلتا"

142
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال‌ کننده
طوفان دلتا که پنجشنبه بر شدت آن افزوده شد و در گروه طوفان‌های با درجه سه براساس مقیاس پنجگانه «سفیر-سیمپسون» قرار گرفت، به سواحل ایالت لوئیزیانا در جنوب آمریکا نزدیک شد
Milad Beiki
Milad Beiki 34 دنبال کننده