دشواری‌های راست‌دست‌ها برای چپ‌دست‌ها

119
Mobibii
Mobibii 10 دنبال‌ کننده
سیزدهم آگوست به نام روز جهانی چپ دستان نام‌گذاری شده است تا به مشکلات قشر چپ دست و فعالیت آن‌ها در سطح جامعه توجه شود و به طراحان یادآوری کند که ابزارها و وسایل مورد نیاز در زندگی روزمره را تنها برای راست دست ها نسازند.
Mobibii
Mobibii 10 دنبال کننده