داغترین‌ها: #انتخابات

فیلم رضایتمندی سرکار خانم محمدی بیمار ترمیم دندان

183
فیلم رضایتمندی سرکار خانم محمدی بیمار ترمیم دندان

فیلم رضایتمندی سرکار خانم عاطفه محمدی بیمار ترمیم دندان که درمان خود را در کلینیک دندانپزشکی ایمپلنت و زیبایی دکتر سجودی گذرانده است. ایشان برای مشکل دندان خود به کلینیک دندانپزشکی دکتر سجودی مراجعه کرده اند و ترمیم دندان های خود را در این مرکز انجام دادند.


https://drsojodi.com/composite-filling

[ دکتر سجودی ](https://drsojodi.com)

دکتر سجودی - متخصص ترمیمی - رضایتمندی بیمار - ترمیم دندان - پرکردن دندان