• 194

    آموزش حسابداری-نقطه سفارش کالا

    آموزش حسابداری-نقطه سفارش کالا برای خرید و فروش ،شرکتهای بازرگانی ،یک نقطه سفارش کالا تعیین می نمایند که بر اساس آن سفارش خرید و فروش صورت می گیرد ، در این قسمت به این نکته پرداخته می شود .

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی