گفتم دل رحیمت کی عزم صلح دارد ! غزل حافظ

286
غزل ۲۳۱ از خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به "حافظ"، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. و عاشقان شعر و ادب پارسی است. گویش از کودک خرد سال ۴ ساله پریا صفر زاده تهیه و تدوین فیلم مجید خندلی در آلمان شهر برلین سال ۲۰۱۹ میلادی برار با ۱۳۹۸ هجری شمسی
1 سال پیش
# غزل