هرچقدر بدبخت تر، خوشبخت تر! تعریف شما از بدبختی و خوشبختی چیست؟ - فرافکر

376
فکر می کنید یک آدم خوشبخت هستید یا بدبخت ؟
خوشبختی واقعاً به چه معناست؟
تعریف واقعی بدبختی و خوشبختی چیست؟

هر چه قدر بدبخت تر، خوشبخت تر!!
خیلی از افراد در تمام زندگی خود، هیچ تلاشی نمی کنند. بی انگیزه و تنبل هستند. از هیچ تغییری استقبال نمی کنند چون شجاعت ریسک کردن را ندارند. تا پایان عمر خود، از ترس شکست، پیشرفتی نمی کنند و زندگی یکنواختی دارند.
این افراد بدبخت هستند. امّا خود را خوشبخت می پندارند. چون هیچ سختی یا شکستی را تجربه نمی کنند و زندگی یکنواخت و به نظر آرامی دارند.

آدم های بدبخت در واقع، همان افرادی هستند که ادعا می کنند که در زندگی اهدافی دارند ولی خودشان هم نمی دانند چرا به هدف خود نمی رسند! در حالیکه آرزوهای آنها همیشه فقط در حد یک حرف بوده و برای آن تلاشی نکرده اند.

مثلاً دانش آموزی می گوید: من آرزو دارم پزشک شوم. ولی مدتی که می گذرد، متوجه می شود حوصله ساعت ها درس خواندن و حتی طاقت اندکی سختی کشیدن را ندارد. پس می گوید: اگر پزشکی نشد، پرستاری هم دوست دارم. و همین طور سطح خواسته های خود را پایین تر می آورد تا جایی که می گوید: همه که نباید درس بخوانند!

آدم بدبخت کیست؟
برخی افراد هر چقدر بدبخت تر باشند، خود را خوشبخت تر می پندارند.
زیرا هر چقدر بدبخت تر باشیم، مسئولیت کمتری از زندگی و انتخاب های خود را قبول می کنیم. در نتیجه راحتی بیشتری احساس می کنیم. هیچ کس از یک آدم بدبخت، هیچ انتظاری ندارد. چنین فردی به راحتی، تنبلی می کند و هیچ فعالیتی انجام نمی دهد. به همین دلیل احساس خوشبختی بیشتری می کند.

از طرفی آدم بدبخت، دلسوزی و ترحم دیگران را به سمت خود جذب می کند و از این دلسوزی ها سوء استفاده می کند تا راحت تر زندگی کند. کسی که بدبخت است، نه خودش از خودش انتظاری دارد، نه دیگران! او چون تلاش نمی کند، شکست نخواهد خورد و بنابراین، نه باعث ناامیدی خودش می شود و نه دیگران!

به عنوان مثال: یک دونده را فرض کنید که حین دویدن زمین می خورد. ممکن است دیگران او را مسخره کنند.
ولی اگر فردی که لنگ لنگان راه می رود، زمین بخورد، هیچ کس به او نمی خندد یا حرفی نمی زند. چون از چنین شخصی انتظار نمی رود بتواند درست راه برود. آدم بدبخت هم همین طور است.
farafekr
farafekr 0 دنبال کننده