توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC

193
توضیحات امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درمورد نامه FIFA و AFC به فدراسیون و درخواست فرصت برای پاسخگویی به این نامه
Milad Beiki
Milad Beiki 19 دنبال کننده