درگیری مجری و سخنگو ستاد مبارزه با قاچاق کالا بر سر علت قاچاق دام

103
شب گذشته برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی موضوع قاچاق دام پرداخت که لحظاتی از این برنامه به جدال لفظی سخنگو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مجری برنامه گذشت.
Milad Beiki
Milad Beiki 18 دنبال کننده