• 144

    2. جلسه دوم - ده دقیقه در روز لغت با مثال - یادگیری زبان آلمانی - BIAMOOZ

    دعوتید به دیدن درسهای گرامر آلمانی این سایت در لینک زیر : https://www.youtube.com/playlist?list... دعوتید به دیدن یادگیری لغات آلمانی با مثال از طریق لینک زیر : https://www.youtube.com/playlist?list... سپاس BIAMOOZ


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی