• 184

    رئیس جمهور روحانی: ما تاخیر در اعلام زمان کرونا نداشتیم

    رئیس جمهور: ما در کرونا با مردم صريح صحبت کرديم ،ما 30 بهمن فهميديم که کرونا آماده، ما يک روز تاخير نداشتيم با اينکه دوم اسفند انتخابات بود و ما ميتوانستيم صبر کنيم و 3 اسفند اعلام کنيم ما اين کار را نکرديم ما با مردم صادقانه حرف زديم


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی