• 157

    عاقبت سرمایه گذاری یکطرفه در روابط عاطفی! - فرافکر

    زمانی که من با همه ی وجود در یک رابطه سرمایه گذاری می کنم و طرف مقابلم هیچ سرمایه گذاری نمی کند، رابطه به صورت یک طرفه پیش می رود. طبیعی است که تلاش طرف مقابل برای حفظ رابطه خود به خود کم می شود. بعد از آن من نسبت به تمام آدم ها بی اعتماد می شوم! در صورتی که این اشتباه من بوده که به صورت یک طرفه در رابطه سرمایه گذاری کرده ام. و احتمالاً ریشه ی این ترس و این سرمایه گذاری یکطرفه، فعال شدن تله رهاشدگی است! پس یاد بگیریم در حالت رفتاری، حداقل به صورت یک طرفه در روابط عاطفی خود سرمایه گذاری نکنیم. http://farafekr.com/one-sided-love/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی