• بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی

    پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA بررسی رابطه بین اثربخشی دوره های یادگیری الکترونیکی مدیران و توانمندسازی آنان لینک دانلودhttp://77u.ir/?p=461

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی