پرده هوای صنایع برودتی ریماسرما

0
پرده هوای صنایع برودتی ریماسرما
جنس بدنه ماموت abs
رنگ بدنه پودری الکترواستاتیک
مبردR290
عایق بندی تزریق فوم پلی یورتان
موتور سرخود
تاج داردکاور شب دارد
https://rimasarma.ir/product/14/%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7