میخواهم کتابم را صوتی کنم

56
"گروه فرهنگی گَرُزمان" آمادگی این رو داره که کتاب هاتون رو به "کتاب صوتی" تبدیل کنه.