ترمیم شکستگی سنگ خوردگی و ترک شیشه خودرو

179
ترمیم یا همان تعمیر شکستگی شیشه باعث بهبود شکل ظاهری شکستگی میشود بهبود شکل ظاهری صد در صدی وجود ندارد. در ترمیم شیشه بهبود شکل ظاهری بسته به نوع شکستگی و زمان شکستگی متفاوت است با ارسال عکس و پاسخ به سوالات میتوانید توضیحات را دریافت کنید
arandservice
arandservice 0 دنبال کننده