مدیریت کنترل و استرس (مهرداد حمصیان)

82
خیلی از افراد می گویند (استرس من زیاد است ، چکارکنم؟) شما هر کار و شغلی که بخواهید واردش بشوید باید استرس داشته باشد و نمی شود شغلی پیدا کرد که بدون استرس باشد. شغل های کارمندی استرس کمتری دارند ولی همان ها هم اگر کار درست انجام نشود موجب بروز استرس می شود. بعضی از افراد فکر می کنند یک کاری خوب است ولی کار خودشان خوب نیست در حالی که هیچ اطلاعی از آن شغل ندارند و اگر وارد آن شوند با هزاران مشکل مواجه می شوند. هر کاری استرس خودش را دارد و  شما باید یاد بگیرید استرستان را مدیریت کنید ، به جای اینکه بگویید فلان شغل استرس ندارد سعی کنید استرس خودتان را مدیریت کنید. سریع جا نزنید و نگویید میخواهم برم چون وارد شغل دومی هم که می شوید با مشکل و استرس مواجه می شوید. هیچوقت نمی شود یک فردی از شغل خودش بیرون بیاید و وارد شغل جدیدی شود و بگوید وضع بهتر شده مگر اینکه در انتخاب شغل اول واقعا اشتباه کرده باشد. شما باید با علم درست و صحیح کسب و کار و مدیریت صحیح در هر شغلی موفق شوید ، شما باید ببینید چه نیازهایی دارید؟ چه کارهایی باید انجام بدهید؟ تا بتوانید به نتیجه برسید!
mehrdad civil
mehrdad civil 1 دنبال کننده