ضرب المثل« سری که درد نمیکنه رو دستمال نمی بندن » در زبان انگلیسی چگونه بیان می شود؟

262
If it ain't broke,don' fix it
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده