مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج احمد ساربان نژاد

216
مستند زندگینامه ای پاسدار شهید سردار حاج احمد ساربان نژاد
فرمانده گردان قمر بنی هاشم (ع) از لشگر 10 سیدالشهدا (ع)
ولادت: 27 مهر ماه 1340 (تهران)
شهادت: 3 اسفند ماه 1362 (جزیره مجنون - بصره - عراق)
آرامگاه: قطعه 27، ردیف 3، شماره 14 (بهشت زهرا (س) تهران)